Privatlivspolitik

Hos Sønder Ljørring er det vigtigt for os, at behandling af dine personoplysninger sker korrekt og lovligt. Du kan i denne privatlivspolitik læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har, når vi behandler dine oplysninger.

DATAANSVARLIG
Sønder Ljørring Advokatanpartsselskab / CVR-nr. 33156413

Christian Ljørring
Jakob Sønder Larsen

er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG
Sønder Ljørring behandler personoplysninger om dig som led i klientforhold og bekæmpelse af hvidvask.

KLIENTFORHOLD
FORMÅL: Som klient eller mulig klient hos os behandler vi dine personoplysninger for at kunne etablere klientforhold, yde juridisk rådgivning og/eller føre rets- eller voldgiftssager på vegne af dig.

BEHANDLING AF ALMINDELIGE OPLYSNINGER: Som led i klientforholdet behandler vi almindelige oplysninger om dig. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, hvorefter behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

BEHANDLING AF FØLSOMME OPLYSNINGER: I nogle tilfælde vil det også være nødvendigt for os at behandle følsomme personoplysninger om dig. En sådan behandling vil ske med hjemmel i databeskyttelsesforord-ningens art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter behandling kan ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM STRAFBARE FORHOLD OG CPR-NUMMER: Hvis sagen giver anledning hertil, vil vi i visse tilfælde behandle oplysninger om strafbare forhold. Denne behandling sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4. I tilfælde hvor vi behandler CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

BEKÆMPELSE AF HVIDVASK
FORMÅL: I sager omfattet af hvidvasklovgivningen vil vi desuden behandle dine personoplysninger for at overholde de retlige forpligtelser, som følger af denne lov.

BEHANDLING AF ALMINDELIGE OPLYSNINGER OG CPR-NUMMER: I den forbindelse vil vi behandle almindelige oplysninger om dig, hvor retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, hvorefter behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig. Vi vil desuden behandle dit CPR-nummer, hvilket sker med hjemmel i hvidvasklovens § 11, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelsesloven.

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Sønder Ljørring indsamler og behandler primært personoplysninger, som vi modtager fra dig. I visse tilfælde vil vi også indsamle personoplysninger om dig fra offentlige registre, offentlige myndigheder eller modtage oplysninger fra tredjeparter, f.eks. modparter og disses rådgivere.

AUTOMATISKE AFGØRELSER, PROFILERING OG MARKEDSFØRING
Dine personoplysninger vil aldrig gøres til genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, ligesom Sønder Ljørring ikke anvender dine oplysninger til direkte markedsføring.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage dine interesser som klient. Det vil typisk ske til modparter og disses rådgivere, domstole, syn- og skønsmænd, offentlige myndigheder m.fl. som led i sagens behandling.

Herudover overlader vi dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, f.eks. it-leverandører. Videregivelse og behandling vil i disse tilfælde altid ske på baggrund af en databehandleraftale med vores samarbejdspartnere.

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
Som udgangspunkt overføres der ikke data til tredjelande, dvs. lande uden for EU. I tilfælde, hvor der undtagelsesvist overføres data til tredjelande, sker det i henhold til de nødvendige sikkerhedsgarantier, som følger af de databeskyttelsesretlige regler.

OPBEVARING OG SLETNING
Er du klient hos os, sletter vi dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem til de formål, som vi har indsamlet dem til. Grundet den absolutte forældelsesfrist for professionelt ansvar, opbevarer vi dog som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter sagens afslutning, hvorefter oplysningerne automatisk vil blive slettet. Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet efter 30 dage.

DINE RETTIGHEDER
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du som registreret en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen:

  • RET TIL INDSIGT: Du har ret til at se de, personoplysninger, vi behandlinger om dig,
  • RET TIL BERIGTIGELSE: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet,
  • RET TIL SLETNING: Du har som udgangspunkt ret til, under visse betingelser, at få slettet dine personoplysninger,
  • RET TIL BEGRÆNSNING: Du har ret til, under visse betingelser, at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
  • RET TIL INDSIGELSE: Du har ret til, under visse betingelser, at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og
  • RET TIL DATAPORTABILITET: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra os til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

KLAGEADGANG
Hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger eller med de formål, som dine oplysninger behandles til, kan du klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om din adgang til at klage og Datatilsynets behandling af klagesager på Datatilsynets hjemmeside

KONTAKTOPLYSNINGER

Har du spørgsmål til vores privatlivs- og cookiepolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at udøve dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Sønder Ljørring Advokatanpartsselskab
Vesterbrogade 149, bygning 4, 3. tv.
1620 København V

Telefon: 30 20 57 57
E-mail: chl@sladvokater.dk

Vi henviser desuden til vores forretningsbetingelser og cookiepolitik, som du kan læse her:

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt