Regressager

Regressager kan udspringe af stor set alle skadestyper. En tidlig og grundig bevissikring kombineret med indgående kendskab til bevisbyrdereglerne er imidlertid altid afgørende for sagernes udfald.
Se specialister

Regressager

Hos Sønder Ljørring Advokater har vi stor erfaring med entreprise- og forsikringsret og har gennem den erfaring opnået indgående teknisk indsigt, som gør os i stand til at vurdere sagerne præcist.

Derfor er vi også ofte i stand til at opnå et godt resultat forligsmæssigt, hvilket ofte er rentabelt og ressource besparende, men lykkes det ikke, så har vi mange års erfaring med førelse af både rets- og voldgiftssager indenfor regresområdet, ligesom vi er rutinerede i bevissikring, herunder syn og skøn.

Desuden afholder vi eksterne oplæg om regresområdet og underviser internt i forsikringsselskaber om emnet, herunder også bevissikring.

Kontakt os i dag

Advokater med speciale i kontrakter

Andre områder

rets- og voldgiftssager vedrørende arkitekt- og ingeniøransvar

Arkitekt- og ingeniøransvar

Forsikringssager

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt