syn og skøn entrepriseret

Personskade

Vi rådgiver og fører sager indenfor alle områder af personskade, herunder både ansvarssager, arbejdsskadesager, ulykkesforsikring og sager om sygedagpengeregres.
Se specialister

Personskadesager og arbejdsskadeforsikring

Hos Sønder Ljørring Advokater har vi mange års erfaring med at rådgive om personskade og vi bistår i den forbindelse både med sagsbehandlingen ved arbejdsskademyndighederne (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen), domstolene og Ankenævnet for Forsikring.

Vi er specialister i vurdering af ansvarsgrundlag, bevisafvejning i forhold til årsagssammenhæng og opgørelse samt periodisering af erstatnings- og godtgørelsesposter og kontorets advokater har ført en lang række retssager indenfor området.

Derudover holder vi løbende eksterne oplæg og kursusaktiviteter for forsikringsselskaber, ligesom vi ofte giver møde som beskikkede forsvarer, når Arbejdstilsynet rejser straffesag med påstand om overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne.

Som udgangspunkt bistår vi kun forsikringsselskaber og erhvervsdrivende.

Kontakt os i dag

Advokater med speciale i personskadesager

Andre områder

Regressager i forsikringsbranchen

Regressager

rets- og voldgiftssager vedrørende arkitekt- og ingeniøransvar

Arkitekt- og ingeniøransvar

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt