Advokat til Forsikringssager

Nægter din forsikring at dække din skade? Vi rådgiver om alle typer forsikringssager, herunder brandskader, vind- og stormskader, hærværk, skimmelsvamp og vand- og fugtskader.
Se specialister

Vi lægger den rette strategi for din forsikringssag

At føre forsikringssager kan være forbundet med store økonomiske og tidsmæssige omkostninger, hvorfor vi altid forsøger at lægge den rette strategi fra starten. Hos Sønder Ljørring Advokatfirma er vi specialister inden for alle aspekter af forsikrings- og erstatningsretten og har indgående kendskab til alle typer forsikringssager.

Vi rådgiver blandt andet om forsikringssager indenfor følgende områder:

  • Landbrugsforsikringer
  • Husforsikring / Bygningsforsikringer
  • Ejerskifteforsikring
  • Byggeskadeforsikringer

Vi rådgiver og fører sager om blandt andet følgende skadestyper:

  • Bygningsbrande / brandskader
  • Vindskader og stormskader
  • Hærværk
  • Skimmel
  • Vandskader / fugtskader

Vi bistår med at vurdere, hvorvidt et forhold / en skade er eller bør være omfattet af forsikringsdækning. Derudover har vi dialogen med forsikringsselskabet og fører sager ved blandt andet Ankenævnet for Forsikring og, om nødvendigt, ved domstolene.

Kontakt os 

Vi fører sager for og imod forsikringsselskaber

Vi har indgående kendskab til forsikringssager, og vi har mangeårig erfaring med at føre sager både for og imod forsikringsselskaber. Advokaterne hos Sønder Ljørring Advokatfirma har mangeårig erfaring med varetagelse af sager mod forsikringsselskaber, herunder sager om alle typer forsikringssager, såsom brandskader, vind- og stormskader, hærværk, skimmelsvamp samt vand- og fugtskader. Vi fører både retssager samt sager ved ankenævn.

Vores erfaring med at føre sager for forsikringsselskaber betyder, at vi har en dybdegående forståelse for alle sagstyper. Desuden har vi arbejdet in-house i forsikringsbranchen og derved opnået betydeligt forretningsmæssig indsigt i, hvad der optager forsikringsselskaber i den daglige drift. Det bidrager til en solid erfaring, der sikrer korrekt vurdering og håndtering af sagen til din fordel – både tidsmæssigt og økonomisk.

Vi har indgående kendskab til fast ejendom og entrepriseret

Entrepriseret udgør grundstenen i Sønder Ljørring Advokatfirma, og vi har mere end 20 års praktisk erfaring indenfor og indsigt i dansk byggeri og de tvister, der kan opstå. Vores solide erfaring med forsikringssager sammenholdt med vores indgående kendskab til entrepriseret gør os i stand til at vurdere sagen korrekt og lægge den rigtige strategi for sagen.

Vi samarbejder med tekniske rådgivere, som vi ofte anbefaler at inddrage i sagen på et tidligt tidspunkt, hvilket sikrer, at vi også teknisk vurderer sagen korrekt fra start.

Kontakt os for en vurdering af din sag

Advokater med speciale i Forsikringssager

Andre områder

For forsikringsselskaber og for virksomheder

Erhvervsansvar

rets- og voldgiftssager vedrørende arkitekt- og ingeniøransvar

Arkitekt- og ingeniøransvar

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt