Erhvervsansvar

Vores advokater bistår og rådgiver om alle aspekter inden for erhvervsansvar, og har indgående erfaring med disse.
Se specialister

Erhvervsansvar

Der er en risiko forbundet med at drive virksomhed, men den risiko er ofte dækket af en erhvervsansvarsforsikring, som dækker, hvis virksomheden bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, der sker i forbindelse med virksomhedens almindelige aktiviteter.

Læs mere om erstatningsansvar her

Qua vores erfaring har vi et indgående kendskab til både de almindelige og individuelle forsikringsbestemmelser og vi er specialister i erstatnings- og forsikringsret.

Vi bistår og rådgiver i den forbindelse om alle aspekter, herunder spørgsmål om forsikringsdækning, vurdering af erstatningsansvaret og udmålingen af den eventuelle erstatnings størrelse.

Hos Sønder Ljørring Advokater har vi omfattende erfaring med at føre denne type sager – både for forsikringsselskaber og erhvervsdrivende og vi er erfarne i bevissikring og inddragelse af tekniske problemstillinger, herunder via deltagelse i syn og skøn.

Kontakt os i dag

Advokater med speciale i erhvervsansvar

Vi er med dig hele vejen

Det kan være både tids- og ressourcekrævende at blive mødt af erstatningskrav.

Vi bistår med rådgivning og sagsbehandling fra start til slut. Når vi modtager en sag tager vi altid først stilling til spørgsmålet om forsikringsdækning.

Vi gennemgår sagen, indhenter supplerende materiale og/eller beviser og vurderer sagens procesrisiko. I den forbindelse lægger vi altid stor vægt på et tæt samarbejde med klienten, så vi sikrer os, at sagen tilføres den tekniske viden, der som oftest er afgørende for sagernes udfald.

Er kravet uberettiget, så afviser vi det og udvikler sagen sig alligevel til en retssag, så bistår vi også i den forbindelse. Viser det sig derimod at kravet helt eller delvist ér berettiget, så indgår vi i dialog med modparten og sikrer en effektiv og rentabel afslutning af sagen.

 

Andre områder

rets- og voldgiftssager vedrørende arkitekt- og ingeniøransvar

Arkitekt- og ingeniøransvar

Alle aspekter af personskadeerstatningsretten

Personskade

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt