Ejerskifteforsikring

Vi har stor succes med at udfordre forsikringsselskabets afgørelser til forsikringstagers fordel. Vi rådgiver og fører sager indenfor alle områder af ejerskifteforsikring og bygningsforsikring.
Se specialister

Vi sikrer korrekt håndtering af sagen fra start

Vi rådgiver og fører sager inden for bl.a. ejerskifteforsikring og bygningsforsikringer samt overordnet forsikringsret.

I forbindelse med køb af fast ejendom tegner man husforsikring og ofte ejerskifteforsikring. Det kan virke uoverskueligt, hvornår forsikringerne bliver aktuelle. Når man oplever en skade eller forhold, som skal anmeldes til sit forsikringsselskab, er det en god idé at indlede dialog med en advokat.

Vi kan vurdere dine muligheder for dækning og tage dialogen med dit forsikringsselskab. Dette sikrer en korrekt behandling af sagen fra start.

Uenig med dit forsikringsselskab?

Det er vores erfaring, at der ofte er gode muligheder for at udfordre forsikringsselskabets afgørelser til forsikringstagers fordel. Vi kan vurdere rigtigheden af et forsikringsselskabs afgørelse, og hjælpe dig med at klage over din ejerskifteforsikring.

Kontakt os i dag

Vi fører sager for og imod forsikringsselskaber

Advokaterne hos Sønder Ljørring Advokatfirma har mangeårig erfaring med varetagelse af sager mod forsikringsselskaber, herunder sager omhandlende ejerskifte- og bygningsforsikring. Vi fører både retssager samt sager ved ankenævn.

Vi har derudover også erfaring med at føre sager for forsikringsselskaber, som gør, at vi kender sagstyperne hele vejen rundt. Det bidrager til en solid erfaring, der sikrer korrekt vurdering og håndtering af sagen til din fordel – både tidsmæssigt og økonomisk.

Indgående kendskab til byggebranchen

Vi har indgående kendskab til byggebranchen og kan sætte dig i forbindelse med relevante tekniske rådgivere. Vi har speciale inden for entreprise– og forsikringsret, hvilket er afgørende i sager om ejerskifte- og bygningsforsikring, fordi vi også har indblik i det praktiske og fokus på en korrekt løsning af sagen.

Kontakt os i dag

Advokater med speciale i ejerskifte- og bygningsforsikring

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?
 • Ejerskifteforsikring indgår som led i den såkaldte Huseftersynsordning.
 • En ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt forhold, som var til stede på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen. Det kan være skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i hverken tilstands- eller elinstallationsrapporten. ´
 • Klassiske eksempler er skimmelsvamp, konstruktionsfejl el.lign.
 • Genhusning kan være nødvendigt, hvilket vi ligeledes rådgiver jer omkring, herunder mulighederne for dækning af omkostningerne forbundet hermed.
 • Der tegnes som udgangspunkt ejerskifteforsikring for en 5-årig periode.
 • Vi tilbyder også gennemgang af din bolighandel, hvori vi rådgiver om behovet for at tegne ejerskifteforsikring.
Hvad dækker en bygningsforsikring?
 • En bygningsforsikring skal tegnes i forbindelse med køb af fast ejendom.
 • Bygningsforsikringen dækker bl.a. skader, som opstår pludseligt.
 • Typiske eksempler er brandskader, stormskader og vandskader samt tyveri og hærværk. Det kan ligeledes være svampeangreb, insekt- eller rådskader.
 • Det er vigtigt, at man ved køb af fast ejendom sikrer sig, at man tilvælger de nødvendige, underliggende forsikringer, fx i tilfælde af skimmelsvamp.
 • Vi har solid erfaring med sager inden for alle skadetyper og fører både sager ved domstolene og ankenævn.
 • Det er ofte relevant og nødvendigt at inddrage en teknisk rådgiver i sagen, så der sikres en vis kvalitet i den tekniske argumentation i sagen, hvilket vi har solid erfaring med.

Andre områder

Alle aspekter af personskadeerstatningsretten

Personskade

Forsikringssager

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt