Ejerforeninger

Vores Advokater har gennemgående erfaring med udarbejdelse af vedtægter, konflikthåndtering og anden juridisk rådgivning for ejerforeninger.
Se specialister

 

Juridisk rådgivning til ejerforeninger

Hos Sønder Ljørring Advokatfirma har vi mangeårig erfaring i at rådgive ejerforeninger indenfor alle områder, som de bliver mødt med i det daglige.

Vi bistår ejerforeninger ved udarbejdelse af vedtægter, med rådgivning til bestyrelser samt administrationsselskaber. Vi deltager også i ejerforeningers generelforsamlinger.

Juridisk Rådgivning og Konflikthåndtering i Byggeprojekter for Ejerforeninger

Mange ejerforeninger står over for udfordringer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggearbejde, vedligeholdelse og renoveringsprojekter.

Vores Advokater er specialister i byggeri og entrepriseret, hvilket udgør grundstenen i Sønder Ljørring Advokatfirma. Vi har mere end 20 års praktisk erfaring inden for dansk byggeri og de tvister, der kan opstå.

Sønder Ljørring Advokatfirma rådgiver ejerforeninger om alle juridiske aspekter ved byggeprojekter, herunder indhentning af tilladelser, udarbejdelse af entrepriseforhold, kontraktstyring og konflikthåndtering i tilfælde af uenigheder.

vedtægter for ejerforeninger

Hos Sønder Ljørring Advokatfirma bistår vi vores klienter med udarbejdelsen af juridisk korrekte vedtægter. Det er vores erfaring, at juridisk korrekte vedtægter i høj grad hjælper med at undgå gråzoner og potentielle konflikter.

Kontakt os for en indledende samtale

 

rets- og voldgiftssager
Deltagelse i Ejerforeningers Generalforsamlinger

I rammen af de tjenester, vi leverer, tilbyder vi at deltage i ejerforeningers generalforsamlinger. Der kan opstå situationer, der kræver dybdegående juridisk ekspertise. Vores rolle under disse generalforsamlinger er at bistå ejerforeninger med faglig rådgivning og repræsentation, hvilket kan være essentielt, især i situationer, hvor der skal træffes vigtige beslutninger, eller hvor der er behov for ændringer i ejerforeningens vedtægter.

Vi er der for at sikre, at vores klienters interesser og rettigheder er ordentligt repræsenteret og beskyttet. Dette inkluderer assistance i forståelsen af komplekse juridiske termer, rådgivning omkring lovligheden af foreslåede ændringer, og bistand i udformningen af juridiske argumenter, hvis der opstår debatter eller spørgsmål under generelforsamlingen. Desuden kan vi hjælpe med at formulere og fremlægge forslag på vegne af vores klienter.

 

Advokater med speciale i ejerforeninger

Andre områder

Rådgivere for andelsboligforeningers bestyrelser samt ejendomsadministrationsselskaber

Andelsboliger

Vi rådgiver blandt andet boligorganisationer ved råderetssager

Almene boliger

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt