rets- og voldgiftssager

Boliglejeret og erhvervslejeret

Vi yder rådgivning indenfor alle aspekter af boliglejeretten og erhvervslejeretten.
Se specialister

Rådgivning indenfor
boliglejeret og erhvervslejeret

Vi rådgiver blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakter, opsigelse eller ophævelse af lejere, lejeregulering, fraflytningstvister, herunder huslejenævns- , foged- og boligretssager.

Indenfor erhvervslejeretten bistår vi vores klienter indenfor alle områder herunder blandt andet udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, tillæg til erhvervslejekontrakter, lejeregulering og afståelse.

Kontakt os i dag

Advokater med speciale i boliglejeret og erhvervslejeret

Andre områder

udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse og tinglyser skøde

Køb og salg af fast ejendom

Vi rådgiver blandt andet boligorganisationer ved råderetssager

Almene boliger

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt