rets- og voldgiftssager

Boliglejeret og erhvervslejeret

Vi yder rådgivning indenfor alle aspekter af boliglejeretten og erhvervslejeretten.
Se specialister

Rådgivning indenfor
boliglejeret og erhvervslejeret

Vi rådgiver blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakter, opsigelse eller ophævelse af lejere, lejeregulering, fraflytningstvister, herunder huslejenævns- , foged- og boligretssager.

Indenfor erhvervslejeretten bistår vi vores klienter indenfor alle områder herunder blandt andet udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, tillæg til erhvervslejekontrakter, lejeregulering og afståelse.

Kontakt os i dag

Advokater med speciale i boliglejeret og erhvervslejeret

Andre områder

Vi rådgiver blandt andet boligorganisationer ved råderetssager

Almene boliger

Rådgivere for andelsboligforeningers bestyrelser samt ejendomsadministrationsselskaber

Andelsboliger

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt