Andelsboliger

Vi rådgiver andelsboligforeningers bestyrelser samt ejendomsadministrationsselskaber indenfor alle områder, som disse bliver mødt med i det daglige
Se specialister

Stor erfaring med
andelsboliger

Vi fungerer som løbende rådgivere for andelsboligforeningers bestyrelser samt ejendomsadministrationsselskaber. Vi yder bistand i relation til de forskellige problemstillinger, som andelsboligforeninger bliver præsenteret for i dagligdagen. Vi deltager på generalforsamlinger, der kræver særlig faglig ekspertise.

Vi yder herudover rådgivning i forbindelse med eksklusion af andelshavere, skik- og ordenssager, overdragelser og vedtægtsændringer.

Vi fungerer som rådgiver i forbindelse med andelsboligforeningers planlægning af vedligeholdelsesarbejder samt kontakt til realkreditforeninger.

Vi bistår andelsboligforeninger i forbindelse med behandling af persondata, herunder bistand til brug for udarbejdelse af de nødvendige dokumenter.

Kontakt os i dag

Advokater med speciale i andelsboliger

Andre områder

Vi yder rådgivning indenfor alle aspekter af boliglejeretten

Boliglejeret og erhvervslejeret

Vi rådgiver blandt andet boligorganisationer ved råderetssager

Almene boliger

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt