Almene boliger

Vi rådgiver blandt andet boligorganisationer ved råderetssager, fraflytningstvister og ved førelse af sager ved beboerklagenævn og boligretten.
Se specialister

Boligorganisationer & Almene Boliger

Almene boliger adskiller sig fra almindelige lejeboliger ved at være opbygget omkring et beboerdemokrati. Almene boliger er opført med støtte fra det offentlige, hvilket betyder, at de er underlagt offentlige love.

Disse love kan være omfattende og komplekse, hvorfor juridisk rådgivning fra en advokat kan være behjælpelig. Hos Sønder Ljørring Advokatfirma har vi praktisk erfaring med at bistå boligorganisationer i de udfordringer, som de møder i hverdagen.

Indgående Kendskab til Entrepriseret og Byggeri

Vores advokater er specialister i byggeri og entrepriseret, hvilket udgør grundstenen i Sønder Ljørring Advokatfirma. Vi har mere end 20 års praktisk erfaring inden for dansk byggeri og de tvister, der kan opstå.

Sønder Ljørring Advokatfirma rådgiver boligorganisationer, kommuner og regioner om alle juridiske aspekter inden for entrepriseret og byggeri, herunder indhentning af tilladelser, udarbejdelse af entrepriseforhold, kontraktstyring, konflikthåndtering i entreprise- og rådgivningskontrakter, tilladelser med mere.

Persondata og GDPR

Vi bistår boligorganisationer i forbindelse med behandlingen af persondata i de enkelte afdelinger, herunder bistand til udarbejdelse af de nødvendige politikker og dokumenter på området.

Kontakt os i dag

Advokater med speciale i almene boliger

Andre områder

udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse og tinglyser skøde

Køb og salg af fast ejendom

Rådgivere for andelsboligforeningers bestyrelser samt ejendomsadministrationsselskaber

Andelsboliger

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt