syn og skøn entrepriseret

Syn og skøn

Når der opstår juridiske tvister, kan der være behov for at bevissikre og dermed kunne dokumentere konkrete forhold til brug for sagen. 
Se specialister

Stor erfaring med
syn og skøn

Ved syn og skøn foretages der en faglig, teknisk vurdering af en sagkyndig fagperson/skønsmand, som har erfaring inde for det givne område. Den sagkyndige foretager en besigtigelse (syn) og på baggrund af det foretager han et skøn, som dokumenteres i en skønserklæring. En skønserklæring kan være et afgørende bevis i en rets- eller voldgiftssag, hvorfor man skal varetage denne del af sagen med stor omhu.

Vores advokater har mange års erfaring med foretagelse af syn og skøn. Vores arbejde består bl.a. i at udarbejde konkrete spørgsmål til den tekniske problemstilling, som skal dokumenteres og vurderes af skønsmanden. Det er en forudsætning for vores arbejde, at vi opnår grundig indsigt i det tekniske forhold til brug for udarbejdelsen af skønstemaet, hvilket vi lægger en dyd i. Vi deltager ligeledes på skønsforretningen.

Kontakt os i dag

Syn og skøn entreprise

Advokater med speciale i syn og skøn

Vi er med dig hele vejen

Sager med tekniske problemstillinger kan sommetider løses uden om en rets- eller voldgiftssag alene ved optagelse af bevis til brug for en afklaring mellem parterne.

Vores advokater har solid erfaring med sager om isoleret bevisoptagelse. Vi udfærdiger på samme måde som ved syn og skøn et skønstema med spørgsmål og deltager i skønsforretningen, samt foretager vurdering af skønserklæringen til brug for den
videre sag. Vores advokater har ligeledes mange års erfaring med foretagelse af stadeforretninger og dertilhørende syn og skøn.

Andre områder

Kontrakter indenfor det entrepriseretlige område

Kontrakter

Alternative tvistløsninger

Rets- og voldgiftssager

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt