rets- og voldgiftssager

Rets- og voldgiftssager

Vi har gennem mere end 20 år ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager indenfor entrepriseret.
Se specialister

Stor erfaring med rets- og voldgiftssager

Vores mange års erfaring har givet os omfattende teknisk indsigt samt praktisk forståelse for dansk byggeri, hvilket giver os evnen til at lægge den rette strategi for en sag tidligt.

Det er forbundet med store omkostninger (økonomisk og tidsmæssigt) at gennemføre tvister indenfor byggeriet, hvorfor vi er optaget af at bedømme sagerne korrekt.

Vores arbejdsmetoder sikrer, at sagerne bliver korrekt oplyst, og at vores klienters vinkel på sagen bliver belyst på en relevant, saglig og logisk vis. På den måde opnår vi gode resultater i vores sager, hvilket er en afgørende del af vores DNA.

Vi sætter stor vægt på vores klienters ønsker og har en solid forretningsmæssig forståelse. Vi har erfaring med alternative tvistløsninger såsom meditation og mægling, som overvejes i alle sager.

Vi har fokus på konfliktforebyggelse samt hurtig løsning af tvister, således at vores klienter – så vidt muligt – undgår langvarige og omkostningstunge tvister.

Kontakt os i dag

Rets- og voldgiftssager

Advokater med speciale i rets- og voldgiftssager

Andre områder

Kontrakter indenfor det entrepriseretlige område

Kontrakter

Syns- og skønssager indenfor byggeriets område

Syn og skøn

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt