Entrepriseret-advokat

Entrepriseret

Vi er specialister i entrepriseret, som udgør grundstenen i Sønder Ljørring Advokatfirma. Vi har mere end 20 års praktisk erfaring indenfor og indsigt i dansk byggeri og de tvister, der kan opstå.


Rådgivning inden for entrepriseret

Vi har gennemført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager indenfor entrepriseretsområdet. Det er forbundet med store omkostninger (økonomisk og tidsmæssigt) at gennemføre tvister indenfor byggeriet, hvorfor vi er optaget af at vurdere risicis, sagens udfald og økonomien i sagen så tidligt som muligt, så vi kan yde den bedste rådgivning og skabe det bedste resultat for klienten

Via et betydeligt antal sager og mange års erfaring har vi opnået stor teknisk indsigt og praktisk forståelse for dansk byggeri, hvilket gør, at vi kan lægge den rigtige strategi for sagerne.

Vi søger altid en mindelig dialog med vores modparter. Vi deltager jævnligt i retsmæglinger og udenretlige forligsmøder. En tvist er ikke kun omkostningstung, men vil ofte også fylde meget mentalt.  Vi har fokus på at få sagerne afsluttet hurtigt og med et tilfredsstillende resultat. Når sagerne ikke kan afsluttes forligsmæssigt, med et godt resultat, så skal sagerne afsluttes til fordel for vores klienter.

Vi repræsenterer Entreprenører, Tekniske rådgivere, Garantiselskaber, Leverandører og Bygherrer, hvorfor vi har et indgående kendskab til alle aspekter af byggeriet.


Specialer

Kontrakter indenfor det entrepriseretlige område

Kontrakter

Erstatningssager forbundet med byggeri

Erstatningsansvar

Alternative tvistløsninger

Rets- og voldgiftssager

Syns- og skønssager indenfor byggeriets område

Syn og skøn

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt